เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการธนาคารใบไม้

แชร์

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-9 ตำบลบ้านเหล่า ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน แกนนำ อสม. อถล.ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดทำธนาคารใบไม้เพื่อใช้เก็บใบไม้ใบหญ้า ขยะอินทรีย์ไว้ในพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน เพื่อลดการเผาในชุมชน ตำบลบ้านเหล่าได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมนี้ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมาซึ่งจะเรียกกันว่าเสวียนหรือคอก ให้จัดทำไว้ทุกครัวเรือน ในปีนี้ได้รณรงค์ให้จัดทำในพื้นที่สาธารณะ ทำเป็นธนาคารใบไม้ เพื่อหมักให้เป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ดั่งเช่นชาวบ้านเหล่าเหนือ หมู่ 9 ตำบลบ้านเหล่า ที่สามารถทำเป็นปุ๋ยหมักแจกจ่ายให้ประชาชนทุกครัวเรือนได้นำไปใช้ในการปลุกผักปลอดสารต่อไป  


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB