เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

อบต.บ้านเหล่าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้การจัดการขยะ และธนาคารใบไม้ ในงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1

แชร์

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 องคืการบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการขยะและ ธนาคารใบไม้ ในงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.03s. 0.50MB