เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการหน้าบ้านน่ามองหลังบ้านน่ากอน(บ้านสะอาด ปลอดขยะ ปลอดลูกน้ำยุงลาย) บ้านเหล่าเหนือ ม.9

แชร์

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 สิบเอกวินัย เทพสาธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน้าบ้านน่ามอง หลังบ้านน่ากิน(บ้านสะอาด ปลอดขยะ ปลอดลูกน้ำยุงลาย) ของ กลุ่ม อสม. หมู่ 9 ต.บ้านเหล่า ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านเหล่า โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน การคัดแยกขยะ เพื่อสานต่อกิจกรรมเดิมที่ทางหมู่บ้านได้ทำผลงานที่ได้รับรางวัลไว้ ได้แก่ หมู่บ้านปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนปลอดไข้เลือดออก ผักปลอดสารเคมี  no foam  บ้านสวยเมืองสุข และเพิ่มเติมกิจกรรมใหม่ที่ทำไว้คือ ธนาคารใบไม้ จุดที่ สอง ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB