เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษางานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น

แชร์

วันที่ 14 มกราคม  2563 สิบเอกวินัย เทพสาธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า พร้อมด้วยนายศฤงคาร ใจทา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ซึ่งนำโดยนายฉันท์ ศิริพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้นและคณะกรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนฯ จำนวน 25 คน ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของตำบลบ้านเหล่า การดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่า


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB