เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

นำคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไฟป่าและหมอกควัน

แชร์

นายก อบต.บ้านเหล่า มอบให้ปลัดศฤงคาร ใจทา ปลัด อบต.บ้านเหล่า นำคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไฟป่าและหมอกควัน ณ จุดคัดกรองผู้เข้าป่าบ้านน้ำฮอก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB