เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรม Big Cleaning Day

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าจัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนส่วนตำบลบ้านเหล่า หอประชุมและรอบสำนักงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อการควบคุมป้องกันโรคโคโรนา 2019 ที่ทางจังหวัดแพร่ได้มีนโยบายให้ทำความสะอาด


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB