เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

มอบหน้ากากผ้าและเยี่ยมชมหมู่บ้าน Zero Waste

แชร์

นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัย(หน้ากากผ้า)ให้กับผู้นำในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเหล่าเหนือ หมู่ 9 ตำบลบ้านเหล่าและจัดกิจกรรมสแกนอุณหภูมิผิว เจล alcohol สำหรับล้างมือผู้เข้าร่วมกิจกรรม และการจัดเก้าอี้ระยะห่าง 1.5 เมตร ทั้งนี้ท่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้มอบนโยบายด้านการควบคุมป้องกันโรคโคโรนา 2019 พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานหมู่บ้าน Zero Waste ของบ้านเหล่าเหนือ ม.9 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB