เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COID -9)

แชร์

วันที่ 6 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าร่วมกับ อำเภอสูงเม่น และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสูงเม่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2109(COVID-19) ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรขากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น โรงพยาบาลสูงเม่น และกศน.อำเภอสูงเม่น โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นวิทยากรครู ก จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 120 คน 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB