เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคโคโรนา 2019(COVID-19)

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโนนา 2019 การขยายผลลงสู่ชุมชน โดยจิตอาสาในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่าร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า เพื่อแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB