เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

แชร์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สภาองค์กการบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าดำเนินการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ หอประชุมฮ่องเก๊าดู่


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB