เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

"ตู้ปันสุข" องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

แชร์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ดำเนินการจัดตั้ง "ตู้ปันสุข" เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการเชิญชวนประชาชนในพื้นที่นำหน้ากากอนามัย ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาเปิดหยิบของใช้ในตู็ไปกินและใช้ในครอบครัวเพื่อเป็นการแสดงความรัก ความห่วงใยดูแลซึ่งกันและกัน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB