เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ตรวจร้านค้า ร้านขายอาหาร ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย และตลาดในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า

แชร์

วันนี้ 25 - 27 พฤษภาคม 2563  ทีม คณะทำงานป้องกันควบคุมโรคตำบลบ้านเหล่า(ชุดเฉพาะกิจโควิด -19) ลงตรวจร้านค้า ร้านขายอาหาร ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย และตลาด พื้นที่ ตำบลบ้านเหล่า ขอบคุณร้านค้า ฯลฯ ทุกร้าน ที่ให้ความร่วมมือ เพื่อไปสู่เมืองแพร่ปลอดโควิค -19


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB