เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

แชร์

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เพื่อนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยได้รวบรวมปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่ีตำบลบ้านเหล่า หมู่ที่ 1 - 9 และคณะกรรมการสนุบสนุนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB