เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าจัดอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน

แชร์

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าจัดอบรมเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปี 2563 ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าได้ดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อสานต่อให้ทุกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ทั้งตำบล


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB