เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ผลการประกวดชุมชนปลอดขยะ (zero waste) ประจำปี 2563

แชร์

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 2 ลำปาง ประกาศผลการประกวดชุมชนปลอดขยะ (zero waste )ประจำปี 2563 ซึ่งปีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าได้ส่งบ้านเหล่าเหนือ หมู่ 4 เข้าประกวด  ได้รับรางวัลชุมชนปลอดขยะ ระดับดีเยี่ยม ประเภทชุมชนขนาดเล็กในระดับภาค


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB