เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การตรวจประเมินแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”

แชร์

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า รับการตรวจประเมินแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2563โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บ้านเหล่า หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1-9 ประธาน อสม. หมู่ 1-9 และผู้อำนวยการโรงเรียน 3 แห่ง เข้าร่วมรับการประเมิน มีนายพยุงศักดิ์ พลลุน นายอำเภอสูงเม่น เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB