เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

แชร์

วันที่  10 กันยายน  2563 คณะผู้บริหาร สมชิกสภา อบต.บ้านเหล่า พนักงานส่วนตำบล และศูนย์พัฒนาคุรภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่า ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาจาก อบต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล และกองทุน  LTC ของตำบลบ้านเหล่า 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB