เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้านตำบลบ้านเหล่า

แชร์

วันที่ 11 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้านตำบลบ้านเหล่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้าน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม อุบัติภัยและปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB