สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 77 คน

เยี่ยมชม 72,189 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 พ.ค. 64ประชุมชี้แจงบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกันของหมู่บ้าน แชร์  
11 พ.ค. 64ประชุมชี้แจงบันทึกข้อตกลง(MOU) ร่วมกันของหมู่บ้าน ในมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แชร์  
6 พ.ค. 64ร่วมกันกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำกันนะคะ แชร์  
6 พ.ค. 64ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่จริงตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเพื่อการเกษตรที่ชำรุด หมู่ที่ 1 - 9 แชร์  
6 พ.ค. 64ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 9 ตามจุดเก็บขยะอันตรายของแต่ละหมู่บ้าน แชร์  
5 พ.ค. 64ร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กันนะคะ แชร์  
5 พ.ค. 64การประชุมประชาคม เฉพาะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2  แชร์  
4 พ.ค. 64จัดตั้งชุดลาดตระเวนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า แชร์  
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้รับการสนับสนุนปูนโดโลไมค์ จากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดแพร่ กรมพัฒนาที่ดิน แชร์  
3 พ.ค. 64ประชุมปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ และกำหนดร่างมาตรการเพิ่มในการปฏิบัติของ ศปก.ตำบลและหมู่บ้าน แชร์  
2 พ.ค. 64ดำเนินการจัดตั้งชุดลาดตระเวนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า แชร์  
30 เม.ย. 64การจัดประชุมประชาคม หารือวางมาตรการในการป้องกันการเเพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แชร์  
30 เม.ย. 64จัดตั้งชุดลาดตระเวนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า แชร์  
29 เม.ย. 64วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร แชร์  
29 เม.ย. 64ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลบ้านเหล่า แชร์  
26 เม.ย. 64การประชุมหารือกันในการจัดตั้งชุดลาดตระเวนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แชร์  
16 เม.ย. 64การช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านเหล่า จากเหตุวาตภัย แชร์  
15 เม.ย. 64ปฏิบัติตัวอย่างไรช่วงสงกรานต์ปีนี้ ข้อแนะนำสำหรับจังหวัดแพร่ในช่วงนี้เพื่อห่างไกลจาก โควิด 19 แชร์  
11 เม.ย. 64สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า แชร์  
9 เม.ย. 64กิจกรรมสงฆ์น้ำพระรดน้ำดำหัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/10 | แสดง 20 จาก 192 รายการ
เปลี่ยนภาษา