สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 119 คน

เยี่ยมชม 23,282 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 ก.พ. 64ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิม พระเกียรติฯ พื้นที่ หมู่ 2 แชร์  
25 ก.พ. 64ประชุมคณะทำงาน ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2564 แชร์  
25 ก.พ. 64การฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันฝุ่นละออง แชร์  
24 ก.พ. 64การซ่อมแซมปรับปรุงเปลี่ยนฝารางบ่อพักรางระบายน้ำที่ชำรุด แชร์  
24 ก.พ. 64ห้าม!! เผาทุกพื้นที่ เพื่อลมหายใจและสุขภาพของทุกคน แชร์  
24 ก.พ. 64ท้องถิ่นชวยพ้นภัย แชร์  
24 ก.พ. 64ดำเนินการตามแนวทางภายใต้สถานการณ์โรคโควิด - 19 แชร์  
24 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) แชร์  
23 ก.พ. 64โครงการสำรวจและออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ีให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว แชร์  
23 ก.พ. 64ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองเด็กระดับตำบลบ้านเหล่า แชร์  
22 ก.พ. 64งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮฯออนไลน์ สไตล์นิวนอมอล  แชร์  
17 ก.พ. 64พระราชทานเพลิงศพพระครูอุปถัมภ์สารกิจ (อินทูล สุภโร) แชร์  
5 ก.พ. 64รณรงค์ลดการเผา และอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเมื่อเกิดวิกฤตหมอกควัน แชร์  
1 ก.พ. 64ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/2564 ประจำปี 2564 แชร์  
28 ม.ค. 64กำกับ ติดตามและประเมินผล"แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
28 ม.ค. 64มอบวัสดุทางการแพทย์ให้กับทีม แชร์  
27 ม.ค. 64ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ แชร์  
20 ม.ค. 64จุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แชร์  
19 ม.ค. 64โครงการสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่ิอคนพิการ​ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ในระยะฟื้นฟู​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2563 แชร์  
19 ม.ค. 64ออกเยี่ยมบ้านแบบ Full team แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/7 | แสดง 20 จาก 121 รายการ
เปลี่ยนภาษา