สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 109 คน

เยี่ยมชม 26,543 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มาติดต่อราชการ ขอให้สแกนอุณหภูมิทางหน้าผากและสแกน QR code

4 มกราคม 2564 17 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มาติดต่อราชการ อบต.บ้านเหล่า ขอให้สแกนอุณหภูมิทางหน้าผาก
และสแกน QR code ไทยชนะทุกครั้งนะคะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเข้มข้นของจังหวัดแพร่

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
.64.77 KB   แสดงภาพ
.58.06 KB   แสดงภาพ
.59.10 KB   แสดงภาพ
.55.67 KB   แสดงภาพ
.79.69 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา