สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 54 คน

เยี่ยมชม 23,584 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Big Cleaning Day ตลาดประชารัฐบ้านเหล่าเหนือ

6 มกราคม 2564 14 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมกราคม
โดยล้างทำความสะอาดถนน และร่วมกันทำความสะอาดตลาดประชารัฐบ้านเหล่าเหนือ ม.1

เอกสารแนบ 13 ไฟล์
.440.42 KB   แสดงภาพ
.498.98 KB   แสดงภาพ
.501.81 KB   แสดงภาพ
.520.64 KB   แสดงภาพ
.430.41 KB   แสดงภาพ
.401.31 KB   แสดงภาพ
.472.05 KB   แสดงภาพ
.477.21 KB   แสดงภาพ
.399.67 KB   แสดงภาพ
.435.26 KB   แสดงภาพ
.479.42 KB   แสดงภาพ
.456.76 KB   แสดงภาพ
.368.84 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา