สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 98 คน

เยี่ยมชม 26,501 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

นวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง

14 มกราคม 2564 18 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

อบต.บ้านเหล่า โดยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลบ้านเหล่า นำเสนอนวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ให้กับผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดแพร่และท้องถิ่นอำเภอสูงเม่นตามแบบฉบับของคนบ้านเหล่า ที่มาของนวัตกรรมเกิดจากการที่เราไม่ได้ดูแลเฉพาะตัวคนไข้ เราดูแบบองค์รวม หมอแสงคิด CM สอนงาน อสบ.ลงมือปฏิบัติ จึงเกิดนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุบ้านเหล่า

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
.316.64 KB   แสดงภาพ
.358.96 KB   แสดงภาพ
.322.99 KB   แสดงภาพ
.341.64 KB   แสดงภาพ
.300.93 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา