สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 66 คน

เยี่ยมชม 23,546 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านเหล่า ครั้งที่ 2/2564

15 มกราคม 2564 21 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

อบต.บ้านเหล่า จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านเหล่า ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 และพิจารณาอนุมัติแผนงานและโครงการประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ค่ะ

เอกสารแนบ 8 ไฟล์
.215.98 KB   แสดงภาพ
.196.54 KB   แสดงภาพ
.138.67 KB   แสดงภาพ
.148.78 KB   แสดงภาพ
.153.00 KB   แสดงภาพ
.185.07 KB   แสดงภาพ
.224.72 KB   แสดงภาพ
.162.23 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา