สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 74 คน

เยี่ยมชม 26,510 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกเยี่ยมบ้านแบบ Full team

19 มกราคม 2564 23 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

วันนี้ออกเยี่ยมบ้านแบบ Full team ทีมเยี่ยมบ้านนำโดยนายแพทย์แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์ ผอ.โรงพยาบาลสูงเม่น นำทีมนักกายภาพบำบัด เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพและทีมงาน อบต.บ้านเหล่า ลงเยี่ยมเคสผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่าเพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติตลอดจนฝึกสอนการทำกายภาพบำบัดให้กับ ญาติ และอาสาบริบาลท้องถิ่น ที่รับผิดชอบดูแล 

เอกสารแนบ 15 ไฟล์
.64.75 KB   แสดงภาพ
.69.75 KB   แสดงภาพ
.57.07 KB   แสดงภาพ
.90.82 KB   แสดงภาพ
.78.97 KB   แสดงภาพ
.73.54 KB   แสดงภาพ
.102.74 KB   แสดงภาพ
.63.00 KB   แสดงภาพ
.73.72 KB   แสดงภาพ
.63.72 KB   แสดงภาพ
.59.77 KB   แสดงภาพ
.100.68 KB   แสดงภาพ
.81.61 KB   แสดงภาพ
.51.88 KB   แสดงภาพ
.78.54 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา