สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 52 คน

เยี่ยมชม 23,575 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่ิอคนพิการ​ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ในระยะฟื้นฟู​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2563

19 มกราคม 2564 17 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่​ อบจ.แพร่​ รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่อคนพิการ​ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ในระยะฟื้นฟู​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2563​ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า​ ทั้งนี้​ ได้มีการลงพื้นที่ติดตาม​ ประเมินผลและเยี่ยมเยือนครอบครัวที่ได้รับการปรับสภาพบ้าน​ตามโครงการดังกล่าว

เอกสารแนบ 12 ไฟล์
.71.62 KB   แสดงภาพ
.58.88 KB   แสดงภาพ
.69.64 KB   แสดงภาพ
.52.14 KB   แสดงภาพ
.67.28 KB   แสดงภาพ
.100.55 KB   แสดงภาพ
.94.69 KB   แสดงภาพ
.99.65 KB   แสดงภาพ
.90.77 KB   แสดงภาพ
.69.66 KB   แสดงภาพ
.51.93 KB   แสดงภาพ
.82.05 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา