สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 54 คน

เยี่ยมชม 23,585 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

27 มกราคม 2564 1 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่าจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยกายและธรรมปัญญา) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

เอกสารแนบ 9 ไฟล์
141198350_3654497297965237_823221313505607828_n.jpg76.27 KB   แสดงภาพ
141275116_3654496127965354_606507427753324719_n.jpg62.91 KB   แสดงภาพ
141637862_3654495601298740_3659504359894446936_n.jpg71.27 KB   แสดงภาพ
141664176_3654497051298595_749509890290792104_n.jpg73.51 KB   แสดงภาพ
141675656_3654497137965253_135768239199855485_n.jpg85.95 KB   แสดงภาพ
141739848_3654497214631912_5888103053291625798_n.jpg61.18 KB   แสดงภาพ
142022150_3654496667965300_732479255819604151_n.jpg38.24 KB   แสดงภาพ
143392161_3654495824632051_785619878893785689_n.jpg74.43 KB   แสดงภาพ
143763925_3654496317965335_3693566649237767341_n.jpg64.18 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา