สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 113 คน

เยี่ยมชม 26,504 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบวัสดุทางการแพทย์ให้กับทีม

28 มกราคม 2564 1 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่า มอบวัสดุทางการแพทย์ให้กับทีม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และร่วมลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่

เอกสารแนบ 9 ไฟล์
141725844_3656827684398865_4659478642030778431_n.jpg63.59 KB   แสดงภาพ
142337634_3656827141065586_6429139201246314865_n.jpg95.02 KB   แสดงภาพ
142337634_3656827774398856_7813311174458343119_n.jpg66.18 KB   แสดงภาพ
142369045_3656827334398900_4268027826130782517_n.jpg78.26 KB   แสดงภาพ
142370562_3656827481065552_8255581262333499679_n.jpg79.20 KB   แสดงภาพ
142403276_3656827574398876_2755292227555699950_n.jpg76.07 KB   แสดงภาพ
142484707_3656827511065549_5768141574588329112_n.jpg136.32 KB   แสดงภาพ
142662652_3656827424398891_824582750806200816_n.jpg96.06 KB   แสดงภาพ
142789091_3656827171065583_6575504974788343995_n.jpg117.16 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา