สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 143 คน

เยี่ยมชม 24,434 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำกับ ติดตามและประเมินผล"แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ประจำปีงบประมาณ 2564

28 มกราคม 2564 1 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

กอ.รมน.จังหวัด พ.ร. โดย พ.อ.สุชาติ พุ่มสุวรรณ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ร. (ท.)มอบหมายให้ พ.อ.กรกฏ นันตา หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ ร่วมกับหน่วยงาน/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ,คณะทำงานระดับตำบล เพื่อตรวจสอบ ประเมินสภาพแวดล้อม ข้อเท็จจริง ประกอบการวิเคราะห์ภัยคุกคามและพื้นที่เสี่ยง ตามโครงการกำกับ ติดตามและประเมินผล"แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
143246934_898593900925934_4720358750833306615_o.jpg183.47 KB   แสดงภาพ
143503984_898593910925933_2054198449160249849_o.jpg183.10 KB   แสดงภาพ
144950805_898593904259267_7695630124054988239_o.jpg244.10 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา