สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 95 คน

เยี่ยมชม 26,535 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รณรงค์ลดการเผา และอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเมื่อเกิดวิกฤตหมอกควัน

5 กุมภาพันธ์ 2564 3 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

 อถล.ตำบลบ้านเหล่าร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จัดทำโครงการรณรงค์ลดการเผา และอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเมื่อเกิดวิกฤตหมอกควัน ตามประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องรณรงค์งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -30 เมษายน 2564

เอกสารแนบ 10 ไฟล์
144447659_3676963785718588_6752199635453064252_o.jpg148.83 KB   แสดงภาพ
144703070_3676983445716622_4139381309935110829_o.jpg352.78 KB   แสดงภาพ
145054924_3676963192385314_3624698279102254585_o.jpg340.76 KB   แสดงภาพ
145129097_3676983215716645_8941478003567304232_o.jpg335.26 KB   แสดงภาพ
145303866_3676963792385254_6445822174832430988_o.jpg150.48 KB   แสดงภาพ
145343945_3676964575718509_4803685234123007733_o.jpg314.26 KB   แสดงภาพ
145827788_3676964915718475_6188556110541546031_o.jpg136.18 KB   แสดงภาพ
145968482_3676963922385241_2759924570656014269_o.jpg140.35 KB   แสดงภาพ
146281339_3676963755718591_5522016853808156666_o.jpg155.23 KB   แสดงภาพ
147269637_3676963759051924_4891243990779605920_o.jpg156.91 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา