สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 103 คน

เยี่ยมชม 26,542 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/2564 ประจำปี 2564

1 กุมภาพันธ์ 2564 1 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/2564 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เพื่อเป็นการปรึกษาข้อราชการ และกำหนดการชุมสภาสมัยต่าง ๆ และพิจารณาโครงการที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

เอกสารแนบ 8 ไฟล์
151139877_911379079647416_435469187141575215_o.jpg169.26 KB   แสดงภาพ
151345187_911379132980744_4055605456216260518_o.jpg196.27 KB   แสดงภาพ
151496096_911378976314093_3867191563534269360_o.jpg165.72 KB   แสดงภาพ
151580878_911378972980760_3610168526614440494_o.jpg164.01 KB   แสดงภาพ
152069548_911379046314086_2637613188274858586_o.jpg152.40 KB   แสดงภาพ
152333555_911379036314087_3914508283572447897_o.jpg165.31 KB   แสดงภาพ
153376279_911379099647414_5190785823924428291_o.jpg203.34 KB   แสดงภาพ
153536252_911379009647423_8489380864239872884_o.jpg185.08 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา