สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 23,581 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

จุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

20 มกราคม 2564 1 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ร่วมกับสมาชิกสภา กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ร่วมกันดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเส้นทางรองภายในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า

เอกสารแนบ 10 ไฟล์
150846624_911384956313495_7076466004950691092_o.jpg355.97 KB   แสดงภาพ
150904497_911384882980169_3124783537807708832_o.jpg305.33 KB   แสดงภาพ
151172922_911384496313541_8533775154673454392_o.jpg271.94 KB   แสดงภาพ
152034974_911384862980171_3598484341604748794_o.jpg305.14 KB   แสดงภาพ
152074398_911384846313506_7837561827028809533_o.jpg232.56 KB   แสดงภาพ
152153169_911384906313500_1887089538716146725_o.jpg330.50 KB   แสดงภาพ
152659257_911384382980219_6106734692766450775_o.jpg361.00 KB   แสดงภาพ
152915225_911384386313552_3139372990839586489_o (1).jpg312.90 KB   แสดงภาพ
152915225_911384386313552_3139372990839586489_o.jpg312.90 KB   แสดงภาพ
153244963_911384932980164_4792546050640346170_o.jpg398.70 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา