สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 106 คน

เยี่ยมชม 54,487 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า

16 มีนาคม 2564 10 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

วันที่ 16 มีนาคม 2564 ท่านนายอำเภอศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่นพร้อมคณะออกติดตามตรวจเยี่ยมเฝ้าติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่าตลอดจนให้กำลังใจและให้คำแนะนำในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2564 โดยมีสิบเอกวินัย เทพสาธร นายกอบต.บ้านเหล่า /นายศฤงคาร ใจทา ปลัด อบต.บ้านเหล่า /หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับ ณ จุดคัดกรองคนเข้าป่า ม.3บ้านน้ำฮอก ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น

เอกสารแนบ 10 ไฟล์
161059824_925803961538261_1474342891903338751_o.jpg247.67 KB   แสดงภาพ
159025690_925804561538201_3442718520497009192_o.jpg375.17 KB   แสดงภาพ
159376785_925804604871530_3709578216122618901_o.jpg410.25 KB   แสดงภาพ
159836108_925804601538197_569277103134322847_o.jpg423.12 KB   แสดงภาพ
160865524_925804564871534_1539173420676810155_o.jpg439.15 KB   แสดงภาพ
160987202_925804091538248_8992254643013391186_o.jpg404.53 KB   แสดงภาพ
160999142_925804088204915_7981387038101348127_o.jpg462.20 KB   แสดงภาพ
161059812_925804661538191_5308035639085819242_o.jpg418.80 KB   แสดงภาพ
161464342_925804138204910_8464165447026402828_o.jpg391.39 KB   แสดงภาพ
161519337_925804608204863_6472837211738538940_o.jpg479.64 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา