สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 122 คน

เยี่ยมชม 54,506 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่หน่วยรับบริการลงทะเบียนโครงการเราชนะ

18 มีนาคม 2564 15 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

วันที่ 18 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่หน่วยรับบริการลงทะเบียนโครงการเราชนะ โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานจังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อลงพื้นที่บ้านพักอาศัยของผู้ขอรับบริการ ตลอดจนการแนะนำป้องกันโรคตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เอกสารแนบ 6 ไฟล์
159843131_927108138074510_1654699840348396808_o.jpg181.32 KB   แสดงภาพ
159880353_927108274741163_8391812997200791336_o.jpg189.81 KB   แสดงภาพ
160402949_927108344741156_3289364206090474187_o.jpg215.03 KB   แสดงภาพ
160512900_927108148074509_516559365397201997_o.jpg222.84 KB   แสดงภาพ
160623837_927108074741183_4275696075270448417_o.jpg203.52 KB   แสดงภาพ
161886460_927108278074496_4340074365322107654_o.jpg191.18 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา