สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 119 คน

เยี่ยมชม 54,542 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองคลัง อบต.บ้านเหล่า เข้าร่วมประชุมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

19 มีนาคม 2564 19 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

วันที่ 18 มีนาคม 2564 กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เข้าร่วมประชุม / รับการนิเทศน์งาน/ ตรวจสอบงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จากเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.แพร่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
160850615_927112831407374_2834206833860613745_o.jpg281.21 KB   แสดงภาพ
160927260_927112954740695_4098444197808153789_o.jpg228.97 KB   แสดงภาพ
161599341_927112884740702_2868109220235395354_o.jpg256.70 KB   แสดงภาพ
161746893_927112888074035_3359105154254560357_o.jpg200.42 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา