สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 121 คน

เยี่ยมชม 54,516 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 วันหยุดกรณีพิเศษ

19 มีนาคม 2564 16 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เนื่องจากเป็นวันไว้พระธาตุประจำปี ของภาคเหนือ

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
161244949_927613504690640_1680375341859586826_n.jpg100.24 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา