สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 117 คน

เยี่ยมชม 54,502 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564

23 มีนาคม 2564 20 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 30 เมษายน 2564 สอบถามรายละเอียดได้ที่กองการศึกษา อบต.บ้านเหล่า โทร .054 -553082 ต่อ 14 

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
162108485_930169131101744_7244502067547943268_n.jpg89.61 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา