สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 118 คน

เยี่ยมชม 54,514 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม " วัน อปพร." ประจำปี 2564

23 มีนาคม 2564 22 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ศูนย์ อปพร.ตำบลบ้านเหล่า เข้าร่วมกิจกรรม " วัน อปพร." ประจำปี 2564 จังหวัดแพร่ โดยนำสมาชิก อปพร. จำนวน 4 นาย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณกาดสามวัย เพื่อเป็นการเชิดชูความสำคัญของ อปพร.ให้ปรากฎแก่สาธารณชนเพื่อตระหนักถึงความเสียสละ ความสมานฉันท์ ความรัก ความสามัคคี และความรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อให้สมาชิก อปพร.ได้พบปะกันและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ีดีต่อกัน

เอกสารแนบ 9 ไฟล์
163242409_930173794434611_4352090996324902109_o.jpg125.72 KB   แสดงภาพ
162937189_930173731101284_220323443666407110_o.jpg426.79 KB   แสดงภาพ
162394797_930173671101290_5940265893232831758_o.jpg186.50 KB   แสดงภาพ
162809021_930173664434624_7009492082341544514_o.jpg149.59 KB   แสดงภาพ
162508290_930173774434613_8488326965783296800_o.jpg130.34 KB   แสดงภาพ
163388341_930173661101291_885468839863049515_o.jpg136.83 KB   แสดงภาพ
163571858_930173721101285_1706887669738292661_o.jpg289.52 KB   แสดงภาพ
162082236_930173724434618_722853018662989990_o.jpg370.33 KB   แสดงภาพ
163624791_930173651101292_5958813806553420198_o.jpg122.33 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา