สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 118 คน

เยี่ยมชม 54,477 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านเหล่าจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2563

25 มีนาคม 2564 19 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

วันที่ 24 มีนาคม 2564 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านเหล่า (วันละบาท) ดำเนินการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานและสวัสดิการต่างๆ ให้กับสมาชิกในรอบปีที่ผ่านมา ณ หอประชุมฮ่องเก๊าดู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า โดยทั้งนี้มีการสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยงและจับรางวัลมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก

เอกสารแนบ 18 ไฟล์
162047125_930875624364428_7853806818474034492_o.jpg372.55 KB   แสดงภาพ
162454590_930873457697978_3843352109770951334_o.jpg257.00 KB   แสดงภาพ
162578760_930873801031277_5639802180004687990_o.jpg310.80 KB   แสดงภาพ
162753362_930873411031316_7381460303917565772_o.jpg235.67 KB   แสดงภาพ
163148796_930873334364657_8720973354377419653_o.jpg247.22 KB   แสดงภาพ
163242421_930873521031305_6693869576114175158_o.jpg311.41 KB   แสดงภาพ
163361322_930875874364403_2411408398507875668_o.jpg288.78 KB   แสดงภาพ
163422123_930875861031071_1649763671671727873_o.jpg373.94 KB   แสดงภาพ
163495882_930873861031271_7892818729160108592_o.jpg277.43 KB   แสดงภาพ
163506503_930872764364714_4911684250226151329_o.jpg306.42 KB   แสดงภาพ
163633002_930873341031323_3188917019684690779_o.jpg309.71 KB   แสดงภาพ
163677660_930874121031245_6044480429743425163_o.jpg286.67 KB   แสดงภาพ
163909168_930871661031491_1909471717356410795_o.jpg285.13 KB   แสดงภาพ
164208267_930874081031249_8984809509440371886_o.jpg284.57 KB   แสดงภาพ
164327492_930875627697761_4105023334914969973_o.jpg339.83 KB   แสดงภาพ
164360684_930873661031291_4029098954348350914_o.jpg259.95 KB   แสดงภาพ
164691196_930873574364633_102057659010050142_o.jpg272.11 KB   แสดงภาพ
164708069_930872577698066_312841829897669127_o.jpg276.12 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา