สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 127 คน

เยี่ยมชม 54,556 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกดำเนินการซ่อมแซมถนนจุดที่ชำรุดในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า

25 มีนาคม 2564 19 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

วันที่ 24 มีนาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านเหล่า ออกดำเนินการซ่อมแซมถนนจุดที่ชำรุดในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

เอกสารแนบ 6 ไฟล์
162394850_930881267697197_332781987029238171_o.jpg338.51 KB   แสดงภาพ
162394899_930881154363875_2376824587183467088_o.jpg392.81 KB   แสดงภาพ
163074202_930881321030525_8739433235421373014_o.jpg357.69 KB   แสดงภาพ
163274874_930881304363860_3215811229668319909_o.jpg312.00 KB   แสดงภาพ
163501746_930881144363876_2704589621993653344_o.jpg306.01 KB   แสดงภาพ
163639010_930881151030542_7757105554879907771_o.jpg300.87 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา