สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 117 คน

เยี่ยมชม 54,531 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าเหล่า เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล

25 มีนาคม 2564 19 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล.pdf31.89 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา