สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 103 คน

เยี่ยมชม 54,499 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

25 มีนาคม 2564 8 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

25 มีนาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น.สิบเอกวินัย เทพสาธร นายก อบต.บ้านเหล่า มอบหมายให้ นายศฤงคาร ใจทา ปลัดอบต.บ้านเหล่า เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ"การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ"ภายใต้โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง"ชิงเก็บ ลดเผา" จ.แพร่และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอ บ้านทุ่งเจริญ หมู่ 4 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยมีนายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น เป็นประธานในพิธีเปิด

เอกสารแนบ 7 ไฟล์
1171927.jpg386.83 KB   แสดงภาพ
1171928.jpg384.38 KB   แสดงภาพ
S__25354254.jpg501.54 KB   แสดงภาพ
S__37388294.jpg393.60 KB   แสดงภาพ
S__37388295.jpg395.00 KB   แสดงภาพ
S__37388296.jpg413.08 KB   แสดงภาพ
S__37388297.jpg421.77 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา