วันที่ 1 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า โดยวันที่ี 1 เมษายน 2564 ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนในพื้นที่ ม.2/5/7/8 ตำบลบ้านเหล่า