วันที่ 2 เมษายน 2564 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญข้าพพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า และพนักงานส่วนตำบลบ้านเหล่า