วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 สิบเอกวินัย เทพสาธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บ้านเหล่า พนักงานส่วนตำบลบ้านเหล่า เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ หอประชุมอำเภอสูงเม่น โดยมี นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกอส. กำนัน ในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว