วันที่ 10 เมษายน 2564 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมสำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า โดยมีบ้านเรือนราษฎร พืชผลทางการเกษตร ได้รับความเสียหาย ซึ่งมีนายอำเภอาศิวะชอบ ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น ร่วมสำรวจความเสียและให้กำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่