วันที่ 29 เมษายน 2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ขอทรงพระเกษมสำราญมีพระชันษายิ่งยืนนาน ข้าพพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า