สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 115 คน

เยี่ยมชม 54,563 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี

สำรวจและออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่

19 กุมภาพันธ์ 2564 21 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ดำเนินโครงการสำรวจและออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ONE STOP SERVICE : OSS ในการรับยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) และชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 โดยมีประกาศและตารางออกหน่วยบริการให้ทราบโดยทั่วถึงค่ะ

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
151204363_911512356300755_3068460531408641193_o.jpg102.94 KB   แสดงภาพ
150958961_911512346300756_2865817168568798948_o.jpg68.11 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา