เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่ิอคนพิการ​ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ในระยะฟื้นฟู​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2563119 ม.ค. 64
ออกเยี่ยมบ้านแบบ Full team119 ม.ค. 64
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดแพร่315 ม.ค. 64
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านเหล่า ครั้งที่ 2/2564315 ม.ค. 64
นวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง314 ม.ค. 64
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่​(นาแปลงใหญ่)​ ปี​ 2564312 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย 25641812 ม.ค. 64
กิจกรรม Big Cleaning Day ตลาดประชารัฐบ้านเหล่าเหนือ36 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มาติดต่อราชการ ขอให้สแกนอุณหภูมิทางหน้าผากและสแกน QR code34 ม.ค. 64
สวัสดีปีใหม่ 256441 ม.ค. 64
โครงการสร้างทำนบกระสอบทรายชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย(ลำน้ำแม่สาย)229 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ ตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดแพร่229 ธ.ค. 63
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564329 ธ.ค. 63
ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 1/2564228 ธ.ค. 63
ต้อนรับคณะดูงานจาก ทต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่225 ธ.ค. 63
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.คลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา218 ธ.ค. 63
ส่งมอบบ้านตามโครงการสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่อคนพิการ ฯ38 ธ.ค. 63
แจกผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ "ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว" ปีที่ 21 พ.ศ.256324 ธ.ค. 63
พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน23 ธ.ค. 63
ประกาศเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน386 พ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/12 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB