เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง153 ก.ย. 63
อย่าลืม !!! ชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 25632124 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.25631914 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 25636813 ก.พ. 63
โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ในการรับชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562318 ก.พ. 62
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256248 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB