เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย 25641312 ม.ค. 64
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง433 ก.ย. 63
อย่าลืม !!! ชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 25636124 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.25633614 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 25638413 ก.พ. 63
โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ในการรับชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 25621618 ก.พ. 62
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562158 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB