สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 81 คน

เยี่ยมชม 72,161 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายอรรถการ กาศสกูล

  ประธานสภาอบต.บ้านเหล่า

  0931606785

 • นายสันทัด กาศสนุก

  รองประธานสภาอบต.บ้านเหล่า

 • เลขานุการสภาอบต.บ้านเหล่าสมาชิกสภา

 • นางดารีวัลย์ บุญมา

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายกันตภณ อภิแตงอ่อน

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายประโยชน์ ม่วงเหลือง

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายสุคำ เนื้ออ่อน

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายจิตรภาณุ ทองมี

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายเจษฎา สายตรง

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นางถนัด เมฆอากาศ

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายธาดา สายยืด

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายชาติ สุดแดน

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายภาพ เสคา

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นางดวงตา กาสสนุก

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายประสงค์ ริมฝาย

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายสมศักดิ์ หนองกลางน้ำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นางแสงเดือน ศุภจิตรานนท์

  ส.อบต. หมู่ที่ 9เปลี่ยนภาษา